Apps optimaal toepassen voor kinderen!Tegenwoordig heeft de meerderheid wel een tablet, smartphone of beide. Letterlijk duizenden apps zijn er gemaakt om van alles te leren. Van eenvoudige apps voor jonge kinderen tot zeer geavanceerde utility apps die in bedrijven gebruikt kunnen worden. De discussie of apps gebruikt zouden moeten worden door (jonge) kinderen gaat nog gestaag door.

Een digitaal apparaat is geen babysitter

Ouders, leerkrachten en kinderdagverblijven kunnen enorm profiteren van de komst van deze nieuwe technologie. Zonder van het apparaat een babysitter te maken, kan er een groot voordeel uit gehaald worden. Het gebruik van apps kan kostbare tijd voor de ouder, leerkracht of verzorger opleveren. Daarbij is wel van groot belang dat het gebruik goed wordt voorbereid en er grenzen worden gesteld. Zo zou de zelfstandigheid van een kind gestimuleerd kunnen worden door een bepaalde tijd spelenderwijs opdrachten uit te voeren op het apparaat.

Sociaal gedrag stimuleren

Een goede app zorgt ervoor dat ouders en verzorgers worden betrokken bij hetgeen het kind leert en staat de interactie niet in de weg. Kinderen willen graag laten zien hoe goed ze het al kunnen en willen dan vaak ouders laten zien hoe het moet. Dit heeft tot gevolg dat het kind de ouder, verzorger iets leert en daardoor het zelf beter onthoudt.

Also read:  App Review - ABC en tellen Jigsaw puzzels

Zoals genoemd in de vorige alinea is het van belang dat de ouder, verzorger oog heeft voor het kind en het niet gebruikt als babysitter. Samen ontdekken of een kind iets laten uitleggen heeft op meerdere gebieden een positieve uitwerking op het kind.

Plezier

Onderzoeken tonen aan dat leren wordt gestimuleerd door apps, vooral door het spel element dat er in zit. Een onderwerp bespreken in de vorm van een spel maakt het voor kinderen veel leuker om op te letten, mee te doen en de opdracht te voltooien. De kans dat een kind het spel wil herhalen is groot. Apps waarbij meerdere levels gespeeld kunnen worden en er een beloning volgt nadat het correct is uitgevoerd verhoogd de kans dat een kind een opdracht op de correcte manier leert. Hij krijgt immers geen beloning als het niet goed is.

Er is een onderzoek gedaan dat, zonder twijfel, aantoont dat leren verbeterd kan worden met behulp van goede apps. Er is bijvoorbeeld een Engelse app “Martha Speaks” en er is aangetoond dat de woordenschat van 3-7 jarige in twee weken met 31% was gestegen.

Also read:  Inspiratie zoeken, hoezo belangrijk?

Milieuvriendelijk

Zelfs de aarde heeft baat bij deze digitale apparaten. Steeds vaker worden documenten digitaal opgeslagen, gedeeld en bewaard. Een les afronden op een apparaat kost geen papier, pen of potlood, hooguit het downloaden van een andere app.

De hoeveelheid papier die gebruikt wordt, wordt steeds minder waardoor we weer een stukje van het groen op onze aarde kunnen sparen.