Flipping The Classroom - Wat is het eigenlijk? Voor- en nadelen!Flipping the Classroom is al enige tijd een ‘hot’ onderwerp. Toch zijn er nog veel mensen in het onderwijs die niet weten wat het nu precies inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn van het toepassen van deze techniek. In dit artikel zet ik enkele voor- en nadelen op een rij om een beter inzicht te krijgen in wat ‘Flipping the Classroom’ is en wat het voor jouw les en school kan betekenen.

De essentie van het systeem

‘Flipping the Classroom’ betekent dat het lesgeven wordt omgedraaid. In een traditionele les wordt de lesstof behandeld uit het boek en de docent geeft huiswerk voor de volgende les. Bij ‘Flipping the Classroom’ is het de bedoeling dat de lesstof thuis als huiswerk wordt gedaan en dat in de klas met de docent de opdrachten worden uitgevoerd eventueel in groepjes. De stof kan worden aangeboden door een hoofdstuk te laten lezen, een filmpje of een presentatie te bekijken. De student kan dit bekijken op de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon.

Lees student als leerling/student!

Voordelen:
Er is meer 1 op 1 tijd met de docent

Dit systeem zorgt ervoor dat het lesgeven van de docent wordt teruggebracht of zelfs helemaal verdwijnt. De docent heeft meer een begeleidende rol en is in staat om sneller inzicht te krijgen in stof die niet goed is blijven hangen of welke onderdelen meer aandacht nodig hebben. Dit bevordert meteen ook de relatie tussen de docent en de student.

De student kan de stof op eigen tempo volgen

Door de stof thuis te lezen of te bekijken/beluisteren kan de leerling zelf bepalen hoeveel tijd hij/zij nodig heeft voor dit onderdeel. Vindt de student dit onderdeel moeilijk kan de video bijvoorbeeld teruggespoeld worden en nogmaals beluisterd en bekeken worden. Beheerst een student deze stof al dan kan hij/zij hier sneller doorheen dan een andere student.

Bevordert makkelijker opnemen van de stof

In het traditionele lesgeven worden studenten continu gedwongen om met de grote groep mee te doen, zelfs wanneer ze de stof nog niet volledig beheersen. De docent moet immers door en kan niet 75% van een klas laten wachten totdat de andere 25% het ook door heeft. In het model ‘Flipping the Classroom’ is er meer ruimte voor een student om verder te gaan wanneer ze de stof beheersen.

Also read:  Facebook privé en zakelijk, hoe zit dat nou?!
Achtergrond speelt minder een rol in de prestaties

De manier waarop een student vanuit de leefomgeving wordt gestimuleerd, ondersteund en geholpen kan worden, kan een groot verschil maken voor de prestaties in de klas. Door het omdraaien van de lesmethode is elke student in staat om zijn/haar hoogst haalbare niveau eruit te halen.

Inhalen na ziekte en ander verzuim is niet meer nodig

Ook wanneer een student om wat voor reden dan ook niet in staat is geweest een les te volgen, kan de lesstof online alsnog worden bekeken. Hierdoor hoeft de leerling niet achter te raken en hoeft de docent geen uren in te plannen om lessen in te halen. Er zou een opdracht gemaakt kunnen worden door de student om te testen of de stof beheerst wordt en deze kan bijvoorbeeld per email naar de docent worden gestuurd.

Uitstekende diagnostische instrumenten

Tegenwoordig zijn er tal van instrumenten (tools) om te meten wat de student beheerst en waar nog extra aandacht voor nodig is.

Studenten onderwijzen studenten

Sommige studenten beheersen de stof vlot. Dit model stelt de docent in staat om dit snel te achterhalen en deze studenten in te zetten als ‘assistent’ docent. Vaak is het zo, dat wanneer je iets kan uitleggen aan iemand anders je het zelf nog beter onthoudt. Dit heeft dus als direct gevolg dat de ‘assistent’ docent op 2 fronten leert op dat moment. De student leert om de beheerste stof uit te leggen en hierdoor blijft het beter hangen.

De medestudent krijgt de stof aangeboden op het eigen niveau en op een andere manier waardoor de medestudent de stof makkelijker kan gaan beheersen.

Also read:  Feestelijke opening Kunstgalerie
Het thuisfront kan beter helpen

Omdat de lesstof 24/7 beschikbaar is, is het voor een ouder veel makkelijker om te ondersteunen. De lesstof wordt immers direct door de docent (video, presentatie) aangeboden. Hierdoor hebben ouders dezelfde informatie als hun zoon/dochter en is het makkelijker om ze te helpen of te begeleiden.

Nadelen:
Nog meer achter een beeldscherm!

Men vraagt zich af of een student gevraagd moet worden nog meer achter een beeldscherm te vertoeven. De tijd dat een student bezig is met een computer, tablet of smartphone is al enorm groot.

Studenten houden nog minder vrije tijd over!

Op een school waar het ‘Flipped Classroom’ idee volledig is ingeburgerd, zou het tot gevolg kunnen hebben dat de student enkele uren aan lesstof moet bekijken om de volgende les te kunnen volgen.

Iedereen digitaal?

Niet alle studenten hebben toegang tot internet op een computer of smartphone. Hiermee zou een groep studenten buitengesloten kunnen worden.

Ongewenste toevoegingen aan lesstof

Bij het kijken van een video op YouTube wordt er meestal een reclame vooraf afgespeeld. Is het wenselijk dat studenten worden blootgesteld aan deze ongewenste toevoeging aan de lesstof.

Passiviteit wordt gestimuleerd

Het kijken naar een video of presentatie is een passieve bezigheid. In de klas daarentegen kan de student geprikkeld worden om aandachtig te blijven luisteren. Hoe leren studenten om de stof actief op te nemen van achter een beeldscherm?

Als de voor- en nadelen op een rij worden gezet, dan zijn er meer voordelen dan nadelen. Wel is het slim om de nadelen goed te bekijken en er vooraf over na te denken hoe deze zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Het invoeren van ‘Flipping the Classroom’ zou naar mijn mening dan ook geleidelijk moeten gebeuren en goed geëvalueerd moeten worden, voordat de volgende stap gezet wordt.

Vind je dit artikel interessant?
Deel het met je collega’s en andere relaties!

Deel je ervaringen of schrijf je vragen onder dit blog en ik antwoord zo snel mogelijk!

4 Responses

Comments are closed.