Disclaimer: This website contains affiliate links I will receive a little commission if you buy through my links, to no extra cost to you. Thank you in advance to help me take care of my family

Mediawijsheid plan: gebruik je sterkten en kansen!

MediawijsheidPlan.export

Begin met het einde in zicht. Een uitspraak die ik vaak toepas als ik een project uitwerk. Hoe vaak gebeurt het niet dat we gewoon ergens beginnen en eigenlijk niet zo goed weten wat we nu precies willen? Met een Mediawijsheid plan kun je dit ondervangen.

Vooral als het gaat om Mediawijsheid dan zie ik vaak dat er wel iets mee gedaan wordt of er is behoefte om er iets mee te doen, maar wat nu precies de doelstelling is, dat is niet duidelijk. Vooral als er niet vanuit de school, maar vanuit enthousiaste docenten wordt gewerkt, dan werkt ieder voor zich en volgens een eigen plan.

Daar is niets mis mee, maar het zou veel krachtiger zijn als de kennis en het enthousiasme van deze docenten ondersteund zou worden vanuit een gezamenlijk plan en doel. Een Mediawijsheid plan staat in het teken van de hele school en maakt gebruik van de sterke kanten die er al zijn.

Voordelen van het werken met een Mediawijsheid plan

Lees ook:  Teveel moeten in te weinig tijd? 30 hulpmiddelen! Deel 3

Wanneer er gewerkt wordt met een Mediawijsheid plan voor de hele school zijn er verschillende voordelen:

  • De kennis en vaardigheden zijn beschikbaar voor alle leerlingen/studenten van de school
  • De docenten die hier enthousiast over zijn en graag mee bezig zijn, hebben steun aan elkaar en kunnen samen het plan uitvoeren
  • De taken die in het plan worden beschreven kunnen verdeeld worden over meerdere personen
  • Het niveau van het integreren of geven van Mediawijsheid is hoger
  • De continuïteit is gewaarborgd
  • Wanneer er materiaal aangeschaft moet worden, kan dit voor de hele school
  • Docenten die de kennis en vaardigheden nog niet beheersen, kunnen hier langzaam in groeien
  • Er is duidelijk wat het doel is
  • Werken naar een einddoel is bevredigender en motiveert meer

Natuurlijk is het niet zo dat wanneer er een Mediawijsheid plan ligt, dat dit niet bijgesteld zou kunnen worden. Het is juist goed om regelmatig te evalueren en eventuele ervaringen te gebruiken om het Mediawijsheid plan bij te stellen, zodat deze ervaringen mee kunnen werken aan een nog beter eindresultaat.

Lees ook:  4 onmisbare Pinterest tips

Wanneer het eindresultaat is bereikt,betekent dit niet direct dat het klaar is. Een einddoel zou ook kunnen zijn: “Alle brugklassen weten aan het eind van het schooljaar wat Social Media is en kunnen 5 voordelen en 5 gevaren benoemen”. Als het schooljaar is afgerond en de doelstelling is behaald, dan kan er opnieuw gekeken worden naar de doelstelling voor het nieuwe schooljaar.

Wanneer er halverwege het jaar geëvalueerd wordt en de doelstelling is al of bijna bereikt, dan kan de doelstelling bijgesteld worden. Bijvoorbeeld: “Alle brugklassen weten aan het eind van het schooljaar wat Social Media is en kunnen 5 voordelen en 5 gevaren benoemen. Zij hebben in kleinere groepen accounts aangemaakt en projecten opgezet op verschillende platformen om ervaring op te doen met de voordelen en gevaren”.

Vind jij dit blog interessant?
Deel het via de Social Media en vind mijn Facebook pagina leuk

Wil je reageren of heb je ervaring hiermee?
Laat je reactie achter onder dit blog!

About Saskia

I help people to feel better through my Illustrations! 😉

I love to create, inspire, surprise and encourage! I create illustrations and patterns and think it’s awesome that I can move or touch people with my creations.

I get my inspiration from my faith, my feelings and emotions, nature and from the experiences in life.

It is my passion to touch other people with my art and positive attitude to help them (to help others) to feel better, happier and more confident to handle what life is giving us. Good or Bad!

Love Saskia

Comments are closed.