Tag: Innovatief

Portfolio in de klas: waarom digitaal en hoe?

Portfolio in de klas: waarom digitaal en hoe?Waarom een digitaal portfolio?

Een digitaal portfolio helpt de student om op internet eenvoudig zijn vaardigheden en de bewijzen ervan te presenteren. Wanneer een bedrijf naar aanleiding van een sollicitatie voor een stageplek of baan de student opzoekt in een zoekmachine heeft de student met een digitaal portfolio een voorsprong.

Het bedrijf is hierdoor in staat van te voren te bepalen of de bewijzen van vaardigheden aansluiten bij het bedrijf. Ook kan uit het digitaal portfolio andere eigenschappen van de student worden opgemerkt. Hoe is de verzorging van het portfolio, welke schrijfstijl wordt toegepast, ziet het er visueel aantrekkelijk uit, enzovoort. Hoe het digitaal portfolio overkomt kan al voor of tegen je werken.

Geen of een slecht digitaal portfolio kan dus tegen je werken, terwijl een goed digitaal portfolio enorm kan helpen voor je opleiding en carrière.

Voordelen van een digitaal portfolio

Zoals aangegeven in de vorige alinea is een ander voordeel van een digitaal portfolio de meetbaarheid van de vaardigheden van een student online. Even de student opzoeken in een zoekmachine; en het bedrijf heeft een goed beeld van de vaardigheden van de student met gerelateerde voorbeelden en beoordelingen.

Voordelen van een digitaal portfolio:

  • Het geeft inzicht in wat de student leert tijdens zijn studie. Voor zowel zichzelf als ouders, docenten, bedrijven;

  • Het geeft inzicht in reeds behaalde vaardigheden;

  • Het geeft de student de gelegenheid om regelmatig feedback en discussies te voeren met de docent;

  • Het geeft de student de gelegenheid om zijn eigen werk te beoordelen en te verbeteren;

  • Het geeft de docent inzicht in de voortgang en waar nog extra aandacht aan besteed moet worden;

  • Het geeft de student de gelegenheid om meer betrokken te zijn met elkaar, door te delen;

  • Het geeft de gelegenheid om buiten de schoolmuren te delen en te vergelijken met andere scholen;

  • Het geeft de student de gelegenheid vaardigheden en vormen van intelligentie aan te tonen die niet aan bod komen via de traditionele tests;

 • Het geeft de student de gelegenheid om vertrouwd te raken met technische aspecten als importeren van een afbeelding, maken van screenshots, gebruiken van een foto- of videocamera en converteren van bestanden.

Waar bestaat een digitaal portfolio uit?

Een digitaal portfolio is bedoeld om de vaardigheden van de student zichtbaar te maken. De docent beoordeelt de voortgang van de student naar aanleiding van zijn digitale portfolio.

Daarom zou een digitaal portfolio de volgende onderdelen moeten bevatten:

  • Voorbeelden van prestaties behaald door de student;

  • Bewijzen van het behalen van bepaalde doelstellingen;

  • Voorbeelden die persoonlijke groei en leergang ontwikkeling laten zien;

  • De content zou een overvloed van vaardigheden en vakbekwaamheid moeten aantonen;

  • Er zouden duidelijke criteria aanwezig moeten zijn om de inhoud te kunnen beoordelen;

 • Er zou een duidelijke inhoudsopgave in moeten zitten die duidelijk maakt wat het effect en de waarde is van elke vaardigheid, doelstelling, presentatie en leergang ontwikkeling.

Tips om een digitaal portfolio te maken met je studenten

Deze tips zijn handig om in je achterhoofd te houden bij het maken van een digitaal portfolio met je studenten:

  • Leg eerst aan de studenten uit wat een digitaal portfolio is en waarom het belangrijk is om dit te hebben. Leg de student uit dat het schrijven in een digitaal portfolio anders is dan het schrijven van bijvoorbeeld een blog, artikel of wiki;

  • Stel duidelijke doelen voor het maken van een digitaal portfolio;

  • Probeer een duidelijke definitie neer te zetten betreft de selectie van de inhoud;

  • Stimuleer studenten om breed en creatief (out of the box) te denken over de soorten van bewijs die gebruikt kunnen worden om hun vaardigheden, denken, leergang, presentaties, persoonlijke groei, interesses en vakbekwaamheid aan te tonen;

  • Probeer opdrachten te bedenken die de student stimuleren om verschillende soorten media te gebruiken, bijvoorbeeld: tekst, presentaties, video’s, afbeeldingen en websites.

  • Overweeg om voorbeelden te gebruiken van effectieve reflecties en geef de student mogelijkheden om het schrijven van reflecties te oefenen;

  • Werk samen met de studenten aan de technische vaardigheden voor het maken van het digitale portfolio. Laat de studenten bijvoorbeeld zien hoe ze een template selecteren, aanpassen en hoe ze tekst, links, video, presentaties enzovoorts kunnen toevoegen;

 • Stimuleer studenten om hun creativiteit te laten zien en geef ze de vrijheid om het digitaal portfolio te ‘versieren’ en personaliseren met foto’s, illustraties, muziek en ‘eigen’ origineel werk.

In het volgende blog “Hulpmiddelen digitaal portfolio: Meerdere hulpmiddelen uitgelicht!” vertel ik meer over de hulpmiddelen en apps die beschikbaar zijn om een digitaal portfolio te maken. Ook vertel ik hoe je diverse Social Media kan gebruiken om te zorgen dat dit ook daadwerkelijk zichtbaar is als een bedrijf je zoekt in een zoekmachine.

Vond je dit blog interessant en kan je niet wachten tot volgende week?
Deel het dan met je collega’s en vrienden!

Heb je vragen of wil je reageren?
Dat kan onder dit blog!

Flipping the Classroom, wat is het eigenlijk?

Flipping The Classroom - Wat is het eigenlijk? Voor- en nadelen!Flipping the Classroom is al enige tijd een ‘hot’ onderwerp. Toch zijn er nog veel mensen in het onderwijs die niet weten wat het nu precies inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn van het toepassen van deze techniek. In dit artikel zet ik enkele voor- en nadelen op een rij om een beter inzicht te krijgen in wat ‘Flipping the Classroom’ is en wat het voor jouw les en school kan betekenen.

De essentie van het systeem

‘Flipping the Classroom’ betekent dat het lesgeven wordt omgedraaid. In een traditionele les wordt de lesstof behandeld uit het boek en de docent geeft huiswerk voor de volgende les. Bij ‘Flipping the Classroom’ is het de bedoeling dat de lesstof thuis als huiswerk wordt gedaan en dat in de klas met de docent de opdrachten worden uitgevoerd eventueel in groepjes. De stof kan worden aangeboden door een hoofdstuk te laten lezen, een filmpje of een presentatie te bekijken. De student kan dit bekijken op de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon.

Lees student als leerling/student!

Voordelen:
Er is meer 1 op 1 tijd met de docent

Dit systeem zorgt ervoor dat het lesgeven van de docent wordt teruggebracht of zelfs helemaal verdwijnt. De docent heeft meer een begeleidende rol en is in staat om sneller inzicht te krijgen in stof die niet goed is blijven hangen of welke onderdelen meer aandacht nodig hebben. Dit bevordert meteen ook de relatie tussen de docent en de student.

De student kan de stof op eigen tempo volgen

Door de stof thuis te lezen of te bekijken/beluisteren kan de leerling zelf bepalen hoeveel tijd hij/zij nodig heeft voor dit onderdeel. Vindt de student dit onderdeel moeilijk kan de video bijvoorbeeld teruggespoeld worden en nogmaals beluisterd en bekeken worden. Beheerst een student deze stof al dan kan hij/zij hier sneller doorheen dan een andere student.

Bevordert makkelijker opnemen van de stof

In het traditionele lesgeven worden studenten continu gedwongen om met de grote groep mee te doen, zelfs wanneer ze de stof nog niet volledig beheersen. De docent moet immers door en kan niet 75% van een klas laten wachten totdat de andere 25% het ook door heeft. In het model ‘Flipping the Classroom’ is er meer ruimte voor een student om verder te gaan wanneer ze de stof beheersen.

Achtergrond speelt minder een rol in de prestaties

De manier waarop een student vanuit de leefomgeving wordt gestimuleerd, ondersteund en geholpen kan worden, kan een groot verschil maken voor de prestaties in de klas. Door het omdraaien van de lesmethode is elke student in staat om zijn/haar hoogst haalbare niveau eruit te halen.

Inhalen na ziekte en ander verzuim is niet meer nodig

Ook wanneer een student om wat voor reden dan ook niet in staat is geweest een les te volgen, kan de lesstof online alsnog worden bekeken. Hierdoor hoeft de leerling niet achter te raken en hoeft de docent geen uren in te plannen om lessen in te halen. Er zou een opdracht gemaakt kunnen worden door de student om te testen of de stof beheerst wordt en deze kan bijvoorbeeld per email naar de docent worden gestuurd.

Uitstekende diagnostische instrumenten

Tegenwoordig zijn er tal van instrumenten (tools) om te meten wat de student beheerst en waar nog extra aandacht voor nodig is.

Studenten onderwijzen studenten

Sommige studenten beheersen de stof vlot. Dit model stelt de docent in staat om dit snel te achterhalen en deze studenten in te zetten als ‘assistent’ docent. Vaak is het zo, dat wanneer je iets kan uitleggen aan iemand anders je het zelf nog beter onthoudt. Dit heeft dus als direct gevolg dat de ‘assistent’ docent op 2 fronten leert op dat moment. De student leert om de beheerste stof uit te leggen en hierdoor blijft het beter hangen.

De medestudent krijgt de stof aangeboden op het eigen niveau en op een andere manier waardoor de medestudent de stof makkelijker kan gaan beheersen.

Het thuisfront kan beter helpen

Omdat de lesstof 24/7 beschikbaar is, is het voor een ouder veel makkelijker om te ondersteunen. De lesstof wordt immers direct door de docent (video, presentatie) aangeboden. Hierdoor hebben ouders dezelfde informatie als hun zoon/dochter en is het makkelijker om ze te helpen of te begeleiden.

Nadelen:
Nog meer achter een beeldscherm!

Men vraagt zich af of een student gevraagd moet worden nog meer achter een beeldscherm te vertoeven. De tijd dat een student bezig is met een computer, tablet of smartphone is al enorm groot.

Studenten houden nog minder vrije tijd over!

Op een school waar het ‘Flipped Classroom’ idee volledig is ingeburgerd, zou het tot gevolg kunnen hebben dat de student enkele uren aan lesstof moet bekijken om de volgende les te kunnen volgen.

Iedereen digitaal?

Niet alle studenten hebben toegang tot internet op een computer of smartphone. Hiermee zou een groep studenten buitengesloten kunnen worden.

Ongewenste toevoegingen aan lesstof

Bij het kijken van een video op YouTube wordt er meestal een reclame vooraf afgespeeld. Is het wenselijk dat studenten worden blootgesteld aan deze ongewenste toevoeging aan de lesstof.

Passiviteit wordt gestimuleerd

Het kijken naar een video of presentatie is een passieve bezigheid. In de klas daarentegen kan de student geprikkeld worden om aandachtig te blijven luisteren. Hoe leren studenten om de stof actief op te nemen van achter een beeldscherm?

Als de voor- en nadelen op een rij worden gezet, dan zijn er meer voordelen dan nadelen. Wel is het slim om de nadelen goed te bekijken en er vooraf over na te denken hoe deze zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Het invoeren van ‘Flipping the Classroom’ zou naar mijn mening dan ook geleidelijk moeten gebeuren en goed geëvalueerd moeten worden, voordat de volgende stap gezet wordt.

Vind je dit artikel interessant?
Deel het met je collega’s en andere relaties!

Deel je ervaringen of schrijf je vragen onder dit blog en ik antwoord zo snel mogelijk!

Jouw school heeft een Social Media Strategie, toch?

Jouw school heeft een Social Media strategie, toch?Social Media is een blijvertje, dat is nu wel duidelijk! Het aantal smartphones, tablets, zelfs beide groeit met een enorme snelheid. Wie heeft er niet minstens één in z’n huishouden?

En? wordt op jouw school ook al gewerkt met of aan een Social Media Strategie?

De getallen liegen er niet om en de voorspellingen zijn alweer achterhaald op het moment dat ze worden gedaan. In 2010 werd voorspeld dat in 2015 meer dan de helft een smartphone zou hebben, maar het is nu al zover en het is net 2013. Continue reading

Inspiratie zoeken, hoe dan?

Inspiratie zoeken, hoe dan.exportIn mijn vorige artikel heb geschreven over waarom inspiratie zoeken zo belangrijk is. Ik was begonnen met inspiratie zoeken omdat dit een opdracht was. Eerst zag ik er niets in, maar ben uiteindelijk gelukkig tot de conclusie gekomen dat het zeer belangrijk is. Nu zit ik in het 3e jaar van een creatieve opleiding, waarbij het heel erg belangrijk is om inspiratie te zoeken. Soms had ik aan het begin van een thema zoiets van “poeh ik weet niets hoor.”

Na het onderzoek naar informatie en het inspiratie zoeken, kwam ik uiteindelijk op hele leuke innovatieve ideeën. Inspiratie zoeken is belangrijk in het vak van een stylist/ontwerper, maar eigenlijk is het belangrijk in allerlei branches en beroepen .

Het is natuurlijk per persoon verschillend welke manier van inspiratie zoeken het beste werkt. Probeer eens wat uit en ontdek wat jij de beste manier vindt!

Ik geef je hieronder 3 opties hoe je inspiratie kunt zoeken. Hierbij vertel ik je hoe ik dat doe en waarom ik dit een goede manier vind en dan vertel ik hoe jij dit eventueel zou kunnen doen.

1. Tijdschriften

Persoonlijk vind ik het erg fijn om een tijdschrift door te bladeren. Ik zoek naar beelden of artikelen die mij inspireren en ik scheur ze uit. Dit is iets wat ik regelmatig doe, niet alleen wanneer ik inspiratie nodig heb voor een opdracht!
Ik heb mapjes in verschillende categorieën waar ik mijn beelden en artikelen in verdeel zodat ik het er altijd weer gemakkelijk bij kan pakken. Dingen die ik belangrijk vind plaats ik op mijn moodboard en deze vernieuw ik regelmatig. Inspiratie zoeken op deze manier, houdt me lekker bezig en het geeft me erg veel inspiratie!

Tijdschriften zijn er over allerlei verschillende onderwerpen.
Heb jij al een abonnement op een tijdschrift, dat voor jouw beroep interessant is?

Nee? Misschien is het een idee om eens te kijken wat voor tijdschriften er misschien interessant kunnen zijn en koop er een paar! Je kunt kijken of je het tijdschrift interessant vindt zonder aan een abonnement vast te zitten. Wanneer je erg tevreden bent is het misschien wel een goed plan om een abonnement te nemen.

2. Internet

Op het internet, niet meer weg te denken uit onze samenleving, valt ook veel te vinden! Ik vind tijdschriften een goeie manier om inspiratie te zoeken, maar ik vind niet dat je jezelf moet beperken om alleen maar tijdschriften te gebruiken, er is namelijk zoveel op het internet te vinden! Misschien zelfs zoveel dat je niet weet waar je moet gaan zoeken?

Ik vind Pinterest een ideale tool om online inspiratie te zoeken. Zelf had ik er nog nooit eerder van gehoord tot dat Saskia er over begon. Met SaskiaBeeldman maken we er al goed gebruik van.

Pinterest is een soort van digitaal prikbord/moodboard. Net als bij Twitter, kun je mensen volgen die je interessant vindt en mensen kunnen jou volgen. Je kunt de beelden en artikelen die je op het internet hebt gevonden en jou inspireren pinnen zodat ze op je Pinboard terecht komen. Interessante pins van andere pinners kun je re-pinnen.

Pinterest heeft toch echt mijn persoonlijke voorkeur. Het mooie aan Pinterest vind ik dat je hier inspiratie kunt zoeken en online opslaan. Google is natuurlijk ook een mooie plek om inspiratie te zoeken alleen sla je dat dan gewoon op, op je computer? Ook hier zijn natuurlijk andere oplossingen voor. Programma’s als Evernote en Springpad, die je kunt gebruiken als digitaal notebook bijvoorbeeld. Google Bookmarks of Google Reader zijn ook mooie oplossingen. Misschien heeft u al een Google account? Neem eens een kijkje en probeer wat uit! Er zijn genoeg mogelijkheden.

3. Fieldresearch (Beurzen, congressen, musea, etc.)

De eerste 2 opties die ik je heb gegeven zijn natuurlijk best gemakkelijk. Het is allemaal deskresearch. Je kunt het gewoon thuis doen, maar heb je hier ook echt genoeg aan? Ik geloof dat het iedereen wel moet lukken om, thuis achter je bureau, genoeg inspiratie te kunnen vinden. Daarnaast vind ik het ook wel erg leuk om wel eens op pad te gaan. Ik snap dat niet iedereen hier de tijd voor heeft, maar het werkt wel.

Met mijn opleiding gaan we regelmatig naar musea. Ik vind het altijd erg leuk en heel erg inspirerend. We krijgen dan ook vaak een rondleiding waarin iemand ons de mooiste dingen laten zien en er wat over verteld. Wanneer ik iets in het echt ziet (i.p.v. op een plaatje) en wanneer iemand me iets vertelt, (i.p.v. dat je het op het internet leest) sla ik de dingen veel beter op. Ik vind de informatie dan ook al gauw een stuk interessanter!

Musea is voor jou misschien niet van belang, maar waarschijnlijk zijn er wel beurzen en congressen die voor jou interessant kunnen zijn. Een beurs, hier staan bedrijven die hun nieuwste producten demonstreren. Een ultieme gelegenheid om de nieuwste snufjes en dingen te bekijken en eens een praatje te maken met collega-ondernemers of zelfs de consument! Ook beurzen bezoeken kan dus erg inspirerend zijn. Hetzelfde geld voor congressen.

Ik heb je hierboven verschillende opties gegeven. Probeer vooral eerst de bovenste 2 eens uit! Die zijn erg gemakkelijk te doen en ik kan je verzekeren, als je het goed doet kun je veel inspiratie op doen en kun je ook veel meer uit jezelf halen!

Deel hieronder jouw ervaringen met inspiratie zoeken!

Inspiratie zoeken, hoezo belangrijk?

Inspiratie zoeken, hoezo.exportInspiratie zoeken is toch helemaal niet nodig? Ik verzin mijn eigen idee wel! Ik ga niet een andermans idee gebruiken, om zelf tot een idee te komen!

Ik zit in het 3e jaar van de opleiding In & Outdoor Styling, een creatieve opleiding op het Clusius College in Hoorn. Voor mijn stage ben ik bij Saskia terecht gekomen. Iets wat me zeker bevalt! Saskia is een open persoon, die alles met ons deelt. Erg leerzaam dus! Behalve dat wij van Saskia leren, leert zij natuurlijk ook veel van haar stagiaires. Saskia vertelde ons dat ze bijvoorbeeld van vorige stagiaires heeft geleerd wat inspiratie zoeken inhoudt en waarom het belangrijk is. Dit leek mij een leuk onderwerp om een artikel over te schrijven. Inspiratie zoeken is voor het creatieve vak een belangrijke TOOL, maar eigenlijk is het voor heel veel branches wel van toepassing.

In het begin van de opleiding werd ons meteen geleerd om inspiratie te gaan zoeken. Ik zag hier niets in. Ik begreep niet waarom inspiratie zoeken nou zo belangrijk was. Dan kun je toch niet met een innovatief ontwerp komen? Je aapt de mensen alleen maar na. Toch hoorde dit bij de opdracht, dus moest ik me daar aan houden.

Er is me toentertijd niet uitgelegd waarom inspiratie zoeken zo belangrijk is, maar ik was er zelf al heel gauw achter gekomen…

Een van onze eerste opdrachten was een jurk maken. Die jurk moest gemaakt worden met een van de volgende begrippen erin verwerkt: volume, vouwen, beweging of verbinding.  Als start van dit thema moesten we beginnen met foto’s maken van deze begrippen in de categorieën: straatobject, mens en gebouw. Natuurlijk in onze mooie hoofdstad Amsterdam, omdat hier natuurlijk het meest te zien valt! Je moest een bepaald aantal foto’s maken per categorie en begrip, dus je moest echt goed zoeken en creatief denken. Nou geloof me, ik ben heel anders gaan kijken naar de dingen!

Ik leerde dat je eigenlijk overal inspiratie uit kan halen. Mensen met volume? Denk aan: gezette mensen,  een vrouw die een poncho aan heeft, een bolvormig rokje. Verbinding in gebouwen? Denk aan: de stationskappen van het centraal station Amsterdam! Vouwen in straatobjecten? Denk aan trappen. Zo is er zoveel voor te bedenken!

Ik heb hier veel meer creatieve ideeën uit kunnen halen, omdat ik zoveel materialen heb gefotografeerd, die ik nooit uit mijn blote hoofd zou kunnen bedenken,  maar makkelijk te vertalen zijn naar een jurk! Waarom een jurk van stof? Het kan ook van bouwmaterialen, papier/karton, fietsband en vuilniszakken! Er is zoveel meer!

Mijn Conclusie: Inspiratie is ZEER BELANGRIJK voor mij om tot innovatieve ideeën te komen, omdat je jezelf anders beperkt tot wat jij weet en ziet, terwijl er zoveel moois is!

Je zult misschien wel denken, “Natuurlijk is het belangrijk voor jou! Je doet een creatief vak! Voor mijn vak is het niet van toepassing. Ik hoef namelijk geen jurk te maken, of vazen decoreren.” Maar inspiratie zoeken is voor iedereen belangrijk. Je hoeft natuurlijk niet naar modeshows of musea te bezoeken, maar dingen uit jouw branche. Inspiratie zoeken laat je meer uit jezelf halen. Wie wil dat nou niet?

In mijn volgende blog “Inspiratie zoeken, hoe dan?” ga ik je vertellen op welke manieren je inspiratie kunt gaan zoeken. Hou de website in de gaten!

Vind je dit blog interessant? Deel het dan via onderstaande knoppen en laat je reactie achter onder dit blog.